Что такое Геноцид армян? Геноцидом армян называют массовое убийство армянского…

Что такое Геноцид армян? Геноцидом армян называют массовое убийство армянского населения Османской империи во время Первой мировой войны. Эти избиения были осуществлены в разных регионах Османской империи правительством младотурок, которые были в тот период у власти....

Դատարանի նախագահ – Դուք ձեզ ինչո՞ւ հանցավոր չեք համարում: Թեհլերյան – Ես ինձ հա…

Դատարանի նախագահ – Դուք ձեզ ինչո՞ւ հանցավոր չեք համարում: Թեհլերյան – Ես ինձ հանցավոր չեմ համարում, որովհետև խիղճս հանգիստ է: Նախագահ – Խիղճդ ինչո՞ւ է հանգիստ: Թեհլերյան – Մարդ եմ սպանել, բայց մարդասպան չեմ: Նախագահ – Թալեաթ փաշային ուզում էիք սպանե՞լ: Թեհլերյան– Այս...

-Գարուն ա, ձուն ա արել… …Ա՛խ, ինչպե՞ս, ո՞նց մոռանալ Արհավիրքն այն օրերի. -Աշխարհ…

-Գարուն ա, ձուն ա արել… …Ա՛խ, ինչպե՞ս, ո՞նց մոռանալ Արհավիրքն այն օրերի. -Աշխարհում ով մոռանա, Ջուխտ աչքով թող քոռանա… Գառնարած, հովիվ, նախրորդ Ետ չեկան սար-ձորերից… Կեսօրին էլ ո՞վ կերգեր. -Սարերը հով չեն անում, Իմ դարդին դարման անում… Հնձվորը արտում մորթվեց Իր...